Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Error analysis in oral production of turkish learners of english

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Lecturer in Atatürk University1
Görüntülenme :
385
DOI :
Özet Türkçe :

In this study, the errors committed by Turkish Learners of English as a foreign language in oral production and the sources of these errors were studied. Corder's model (1971) was used to identify these errors. The procedures of error analysis were explained in detail. In order to find out whether the materials used in the experimental study need revision and improvement, a pilot study was performed. To see the effects of proficiency on the errors and whether extra input the subjects obtain outside the classroom affect their speech, subjects were given a multiple-choice test and questionnaire. Having identified the errors and investigated the sources of these errors made by Turkish Learners of English as a Foreign Language, some pedagogical implications were considered. Especially, error correction techniques during the classroom activities were presented.

Özet İngilizce :

Bu araştırmada, İngilizce'yi yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrencilerinin İngilizce konuşmada yapmış oldukları hatalar ve bu hataların nedenleri incelenmiştir. Bu hatalar belirlenirken Corder'ın (1971) metodu kullanılmıştır. Hata analiz prosedürleri de ayrıntılı olarak incelendi. Araştırmada kullanılacak olan materyallerin değişmeye veya gelişmeye ihtiyaçları olup olmadıklarını belirlemek için bir ön çalışma yapıldı. Deneklerin seviyelerinin hatalar üzerine etkisi olup olmadığını görmek ve sınıf dışı etkenlerin öğrencilerin konuşmasını etkileyip etkilemediğini anlamak için de bir çoktan seçmeli test ve bir anket uygulandı. İngilizce'yi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yapmış oldukları hatalar belirlenip nedenleri saptandıktan sonra, bazı pedagojik tavsiyelerde bulunuldu. Özellikle ders etkinlikleri esnasındaki hata düzeltme teknikler sunuldu.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :