Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ergenlikte toplumsal uyum sorunları

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
485
DOI :
Özet Türkçe :

İnsan yaşamının önemli dönemlerinden biri olan ergenlik çağı, genç açısından birçok sorunun da yaşandığı bir dönemdir. Biyolojik, psikolojik değişme ve gelişmeler sonucunda ortaya çıkan sorunlara, aile, okul ve arkadaş çevresinde yaşanan toplumsal sorunların da eklenmesi, ergenlik çağını sıkıntılı bir dönem haline getirmektedir. Sağlıklı ilişkiler sisteminin yer aldığı bir toplumun oluşabilmesi ve ergenlik çağında yaşanan sıkıntıların “döneme özgü geçici sorunlar” olarak kalabilmesi için, bu sorunların gence en az zarar verebilecek şekilde başta aile olmak üzere, toplumsal çevrenin desteğiyle çözülmesini gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada gençlerin toplumsal uyumlarına etki eden faktörlerin neler olduğu belirlenerek çözüm yolları önerilmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

One of the significant periods of man’s life, adolescence is also an era during which a young person may be faced with various problems. In addition to social problems encountered within family, school and friend circles, the already existing biological and psychological changes make adolescence a trouble period. It is necessary for these problems to be solved with the help of family and society in a manner that will do almost no harm to the young person in order that a society of healthy relations may be formed and that adolescence problems may be limited to this very period. It is aimed in this study to determine the factors affecting social adjustment of the young and offer possible solutions.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :