Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ekonomik krizin sanayi kuruluşları üzerine etkisi: işletme finansına ilişkin bir çalışma

Yazar kurumları :
Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi1
Görüntülenme :
377
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren ilk 50 sanayi kuruluşunda ekonomik krizin etkilerini belirlemektir. İşletmeler 2008 yılı üretimden satış ölçütüne göre sıralanmışlardır. Çalışmada kullanılan veriler anket yoluyla derlenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, yaşanan son küresel ekonomik kriz, Kahramanmaraş’taki sanayi kuruluşlarını kısmen etkilemiştir. Krizden en az etkilen sektörler kimya, petrol, kauçuk ve petrol ürünleridir. İşletmelerin krizden etkilenme derecesinin işletme bilgilerine bağlı olarak farklılaşmamakta, sabit maliyetlerine, işgücü sorunlarına, üretim maliyetlerine ve finansman giderlerine bağlı olarak farklılaşmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the effects of economic crisis first 50 industrial enterprises which is operating in Kahramanmaras. Enterprises are classified by the 2008 sells over manufacturing criteria. Data which is used in the study colected via a questionnaire. According to the results of the study, the last global economic crisis partly effected on enterprises in Kahramanmaras. The sectors which are effected less from the economical crisis are chemicals, oil, rubber and petroleum products. The level of being effected from economical crisis doesn’t vary accordingly to the knowledge of the enterprises but it varies accordingly to the fix cost, labour problems, manufacturing costs and financial expenses

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :