Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 15 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ekolojik sorunları ve fonksiyonlarıyla niğde yöresi yapay gölleri

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Coğrafya ABD1, KSÜ. Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya ABD.2
Görüntülenme :
442
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkemiz doğal kaynakları günden güne kirletilmektedir. Harcanması gereken su miktarı her geçen gün artığından mevcut su kaynakları önüne yapay setler çekilerek bu göl alanlarından içme, sulama gibi farklı amaçlarla yararlanılmaktadır. Yapay göllerin şehir yerleşmeleri çevresinde olması, beşeri nedenlerden kaynaklanan ekolojik sorunları da beraberinde getirmektedir. Niğde yöresinin birinci öncelikli ekolojik sorunu su kirliliğidir. Bu kirlilik kanalizasyon atıkları ile oluşmakta olup, göl ortamındaki fauna ve flora türlerini ve zirai bitkileri tehdit etmektedir. Çalışma sahasında 5 adet baraj, 6 gölet ve 30 adet de taşkın tesisi bulunmaktadır. Konumuzu oluşturan barajlar, sulama amacıyla kurulmuş; fakat alternatif fonksiyonları fark edilmediğinden yeterince değerlendirilememiştir. Bu araştırmada, yörede bulunan barajların ekolojik sorunları tespit edilerek, mevcut yapay göllerin sorunlarının giderilmesi ve fonksiyonlarının artırılması yönünde yapılabilecekler üzerinde durulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Natural resources of our country is getting more and more dirty. The amount of water which needs to be consumed is increasing as time passes so artificid sets are built to the front of available water resources. Different aims such as drinking, watering are made good use of this lake. These artificial lakes which are built around the city cause same ecological problems because of causes of human. The most important ecological problem of neighbourhood of Nigde is pollution of water. This pollution is formed with the waste of water. This pollution is formed with the waste of sewel systemy and this pollution threats the species such as fauna and flora and agricultural plants in the surroundings of lake. In the zone of working five dams, six small lakes and thirty foundatlans of flood. The dams concerning with our subjects are formed with the aim of watering, but alternative functions are not realised, so they are not evaluate adequately. In this research, the ecologic problems of the dams built in the neighbourhood is determined and so reducing the problems of artificial lakes and increasing the function are studied.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :