Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim sürecinde ana-babaların çocuklarına olan etkileri

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi K.Karabekir Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
479
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada eğitim sürecinde ana-babaların çocuklarına olan etkileri ele alınmıştır. Betimsel yöntem kullanılmış ve kaynak taraması yapılmıştır. Eğitim sürecinde ana-babalar çocuklarını çok farklı yönlerden etkilemektedirler. Çocukların okulda başarılı olabilmelerinde ana babalarının önemli etkileri bulunmaktadır. Örgün eğitim sisteminin amacına ulaşabilmesi için bu etkiler iyi bilinmeli ve daima göz önünde bulundurulmalıdır. Öğrencilerin iyi yetişmelerinde okul tek başına yeterli değildir. Öğrencilerin başarılı olabilmesi için öğrenci ile ilgili herkesin rolünün ve öneminin bilinmesi gerekir. Bu bağlamda çocukların başarılı olmalarında önemli bir yeri olan ana babaların çocuklara olan etkilerinin iyi bilinmesinde büyük yararlar vardır. Bu çalışma ile okulun en yakın yardımcıları olan ana-babaların eğitim sürecinde çocuklarına olan etkileri ele alınmıştır. Araştırmada ana baba davranışlarının çocukta davranış bozukluğuna, okul başarısızlığına ve çocuklarda depresyon, anksiyete, olumsuz benlik, hostilite, somatizasyon gibi ruhsal belirtilere neden olduğu görülmüştür

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study deals with effects of the parents on the children in the process of the education. Parents affect the chidren from many perspectives in education process. Parents play an important role in the success of their children. These effects should be known and considered to reach the goal of the educatin. School itself is not sufficient in the education of the children. The role and importance of everybody should be kept in mind for the success of the students. So it is of great benefit that the effects of the parents on the cildren in their success should be known well. İn the present study we aimed at handling the effects of the parents on the chidren in educational process. It was revealed in the study that the behaviours of the parents caused disorders in behaviours failure at school and depression, anxiety, negative ego, hostility and somatisation in chidren.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :