Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim fakültesi öğrencilerinin iletişim becerileri

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi K.Karabekir Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
762
DOI :
Özet Türkçe :

Arastırmada, Eğitim fakültesi öğrencilerinin iletisim becerileri cinsiyet, sınıf seviyesi ve bölüm değiskenleri açısından incelenmistir. Çalısma, 2007-2008 Öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde öğrenim gören Sınıf Öğretmenliği, İlköğretim Matematik, Fen Bilgisi, Psikolojik Danısma ve Rehberlik Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 283 öğrenci üzerinde gerçeklestirilmistir. İstatistiksel islemlerde t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıstır. Öğrencilerin iletisim becerilerinde cinsiyete ve sınıf seviyesine göre anlamlı fark bulunamamıstır. Ancak üniversite öğrencilerinin iletisim becerilerinde bölümler arasında anlamlı fark bulunmustur. Bu fark, Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi, Psikolojik Danısma ve Rehberlik Anabilim Dalı ile İlköğretim Matematik Anabilim Dalı öğrencileri arasında olup; sınıf öğretmenliği, Fen Bilgisi, Psikolojik Danısma ve Rehberlik Anabilim Dalı lehinedir.

Özet İngilizce :

This search was carried out in terms of different variables education faculty’s students’ communication skills, sexes, level of class and departments This study was done for the students of related departments of primary school teachers, primary school mathematic teachers, science education teachers and physcological advice and guidance teacher consisting of 283 students between the years of 2007-2008. t test and one way ANOVA were used for he statical analyses. There was no significant difference among students in accordence with their communication skills according to their sexes and class level, but a significant difference was found out for the university students’ communication skills among departments. This difference is present among Teaching of Primary School, the Department of Teaching of Mathematic Primary School, Teaching of Science Education and the Department of Teaching of Physcological Advice and Guidance, and it is in favour of Teaching of Primary School, Teaching of Science Education and the Department of Teaching of Physcological Advice and Guidance.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :