Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

E-girişimcilik araçları ve türkiye’deki e-girişimciler üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Müh. Fak. Bilgisayar Müh. Böl1, Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu2, Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İşletme Bölümü3
Görüntülenme :
515
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, beraberinde yeni işletmecilik ve girişimcilik yaklaşımlarını da getirmiştir. Bir başka ifade ile yaşanan bu değişimler, teknolojinin sürekli ve hızlı gelişmesine ve iletişim ağlarına dayalı yenilikçi e-ticaret kavramlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. İşletmecilik anlayışında yaşanan bu yenilikler, doğal olarak e-girişimcilere de yansımıştır. Bu çalışmada Türkiye’deki e-girişimcilik uygulamalarının ne ölçüde stratejik yürütüldükleri araştırılmıştır. Araştırmada örnekleme yöntemi ile elde edilen veriler, e-anket form aracılığı ile toplanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The developments occurring in information and communication technologies have brought new business administration and entrepreneurship approaches along with themselves. In other words, these changes experienced have led to occur some innovative e-trade approaches based on fast and constant communication networks and development. In entrepreneurship understanding, naturally these innovations have been reflected to e-entrepreneurship. In this study, it was investigated about how the applications of e-entrepreneurs functioning in Turkey are carried out strategically. In the study in which sampling method is used, the data were collected by means of e-survey form.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :