Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Doğu anadolu bölgesinde kobi’lerin halka açılmama nedenleri üzerine amprik bir araştırma

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F1, Atatürk Üniversitesi Erzurum MYO 2
Görüntülenme :
378
DOI :
Özet Türkçe :

Halka açılma, bir anonim şirketin kaynak ihtiyacını karşılamada başvurduğu “doğrudan finansman” yöntemidir. Ülkemizde 2007 itibariyle 1.890.000 işletme bulunmakta olup, bunların sadece 34.000’i Anonim Şirket statüsüne sahiptir. Bu AŞ’lerden de 604’ü halka açıktır. Ülkemizde halka açık firmalar sayısal olarak az olduğu gibi, halka açılma oranları da düşük düzeydedir. Bu çalışmada, KOBİ’lerin halka açılmama nedenleri incelenmiştir. Doğu Anadolu Bölgesi imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ’lere uygulanan anket çalışması yapılmıştır. Bölgedeki firmaların Sermaye Piyasalarından yararlanma düzeyleri ve halka açılmaktan çekinme nedenlerinin tespiti amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Going public is a direct financing method for a joint stock company. There are 1.890.000 businesses in Turkey, but only 34.000 are joint stock companies. Also 604 joint stock companies are general cash offered from 34.000 joint stock companies. General cash offered firms are both little as numerically and little level for the going public rates. In this paper, it’s studied the reasons about not to going public for Small and Medium Sized Enterprises (SMSE). An inquiry had done to the manufacturer SMSEs which run at the Eastern of Turkey. It’s aimed to get from the inquiry of the level of using the capital market, and the reasons about not to going public at the regional manufacturer SMSEs.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :