Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 16 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Denizyolu yük taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren firmaların finansal yapı analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1, Karadeniz Teknik Üniversitesi2
Görüntülenme :
535
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda yaşanan ekonomik krizler, kısa sürede Dünyada etkisini göstermiş, küresel çapta mali ve reel sektör krizine dönüşmüştür. Yaşanan krizler, birçok sektörde olduğu gibi, Dünya ticaretinin % 90’ından fazlasının gerçekleştiği deniz yolu yük taşımacılığını da etkilemiştir. Dolayısıyla, navlun gelirleri düşen şirketler giderlerini karşılayamaz hale gelmişlerdir. Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sisteminde kayıtlı “H - 502 Deniz ve Kıyı Sularında Yük Taşımacılığı” alt sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait mali tablolar, oran analizi yöntemi ile incelenerek, sektörün finansal yapısının ortaya konulabilmesi amacıyla ele alınmıştır. Çalışmanın sonucunda yaşanan krizlerin etkisi ile ilgili sektörde aktif kârlılığının % 1 seviyelerine kadar düştüğü, buna karşılık toplam net satışlar içerisinde üretim maliyetlerinin % 85 seviyelerine kadar yükseldiği tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Economic crisis has affected the World and it has been turned into a financial and reel sector crisis recently. The ongoing crisis, naturally, has an influence on the maritime transportation sector in which more than %90 of the World trading occurs. Therefore, the companies that have lost their freight rates could not be able to meet their costs. In this study, the database called “H-502 Sea and Coastal Waters Freight Transportation” which is registered under the T.C. Central Bank is considered with the ratio analysis method to reveal the financial situation of the sector. As a result of the study, it is seen that the return of the assets has fallen to %1; on the other hand product cost of the net sales had risen to %85.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :