Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Demokratik vatandaşlık ve tarih eğitimi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi K.Karabekir Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
467
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzün en popüler kavramlarından birisi olan demokrasi, uygulanmakta olan yönetim sekilleri içerisinde en iyisi olarak kabul edilmektedir. Her siyasal sistem gibi demokrasinin de kendisine ait özellikleri ve değerleri mevcuttur. Sistemin islerliğinin gerçeklesmesi, ayakta kalıp gelismesi için bu özellik ve değerlerinin bireyler tarafından bilinmesi ve içsellestirilmesi gerekmektedir. Bireylerin demokrasi kültürü ve değerlerini benimsemeleri sürecinde eğitim kurumlarının önemli bir rolü olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Çalısmada, demokratik vatandas yetistirmede genelde okulun özelde ise tarih eğitiminin ne gibi rolleri olduğu ortaya konulmaya çalısılmıstır. Çalısmada literatür tarama yöntemi kullanılmıstır. Bu amaçla ilk asamada demokrasi kavramı ve demokrasilerde vatandasların benimsemeleri beklenilen beceri, değer ve davranısların neler olması gerektiği belirtilmistir. Daha sonra okulun ve tarih eğitiminin bu konudaki rolü, konu ile ilgili yapılan arastırmalar ısığında açıklanmaya çalısılmıstır. Bu çalısmanın neticesinde, tarih eğitiminin demokratik vatandas yetistirme sürecinde etkili olabileceği sonucuna ulasılarak, bununla ilgili çesitli öneriler getirilmistir.

Özet İngilizce :

Democracy, one of the most popular concepts of our time, is considered the best type of government among all the ones in practice. As in all political systems, democracy has some characteristics and values peculiar to itself. For the system to work and develop, these characteristics and values must be known and adopted by individuals. It is a well know fact that educational institutes have an important role in the adoption of democracy culture and values by individuals. In this study, the roles of school in general and history education in personal for educating democratic citizens were tried to be stated. Literature scanning method was used in the study. For this reason, concept of democracy and skills, values, behaviors that are expected to be adopted by citizens in a democracy were stated. Then, the role of school and history education in this matter was tried to be explained in the light of researches about the subject. Some suggestions were made reaching to the conclusion that history education might be effective on educating democratic citizens.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :