Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Defresif olanlar ile olmayanların suçluluk, utanç ve öfke tarzlarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi K.Karabekir Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
463
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, depresif olanlar ile olmayanların suçluluk, utanç, sürekli öfke ve öfke tarzları arasındaki farklar araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemi, Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenim gören 171 öğrenciden oluşmuştur. Araştırmada, veri toplama aracı olarak, depresyon düzeylerinin belirlenmesinde Zung Depresyon Ölçeği, suçluluk ve utanç düzeylerinin belirlenmesinde Suçluluk ve Utanç Ölçeği ve sürekli öfke ve öfke tarzlarının belirlenmesinde Speilberger Sürekli Öfke-Öfke Tarzı Ölçeği kullanılmıştır. Depresyonu olan ve olmayanların, suçluluk ve utanç durumları açısından aralarında da fark olmadığı saptanmış ve depresyon ile sürekli öfke, öfkenin içte tutulması ve öfkenin dışa yansıtılması, suçluluk ve utanç arasında bir ilişki olduğu saptanmıştır. Depresyonu olanların, olmayanlara göre sürekli öfke durumlarının, öfkelerini içlerinde bastırma durumları ile öfkelerini kolaylıkla ifade etme durumlarının daha yüksek olduğu saptanmış, farklı depresyon düzeylerindeki (yok, hafif, orta ve şiddetli) kişilerin, sürekli öfke açısından, depresyonu olmayanların lehine orta-şiddetli düzeyde depresyonu olanlar arasında fark (p<0.05) anlamlı bulunmuştur. Öfkelerini içlerinde tutup bastırma açısından depresyonu olmayanların lehine hafif ve orta-şiddetli düzeyde depresyonu olanlar arasındaki fark (p<0.05) anlamlı bulunmuştur. Öfkelerini kontrol etme açısından, depresyonu olmayanların aleyhine orta-şiddetli düzeyde depresyonu olanlar arasındaki fark (p<0.05) anlamlı bulunmuştur. Kız ve erkeklerin, depresyon, öfke içte ve öfke dışta durumları açısından aralarında fark olmadığı saptanmış ve kızların suçluluk ve utanç durumlarının erkeklere göre daha fazla olduğu belirlenmiştir. Erkeklerin sürekli öfke ve öfke kontrol durumlarının kızlara göre daha fazla olduğu saptanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, the differences among guilt, shame, trait anger, and anger expression in depressive and nondepressive individuals that normal and patient were investigated. The subjects of the research covered 223 that 171 undergraduate students and 52 psychiatric outpatient. It was found that the state of trait anger, anger control and easy anger expression of depressive individuals was higher as compared to non-depressive ones. Of those at different depression levels the trait anger was found to be in favor of non-depressive individuals. In terms of keeping anger in and suppressing it, the difference between the individuals with highly depression and non-depressive ones was found significant.

Anahtar kelimeler :

Guilt ,

Shame ,

Anger ,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :