Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dede korkut hikâyeleri’nden duha kocaoğlu deli dumrul hikâyesi ile basat’ın tepegöz’ü öldürdüğü hikâyeye simge ve imgeler bakımından bir yaklaşım

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
572
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, dil ve üslup özellikleri bakımından diğer Dede Korkut Hikâyeleri’ne benzeyen ancak taşıdıkları simge ve imgeler bakımından farklılıklar gösteren Duha Kocaoğlu Deli Dumrul Hikâyesi ile Basat’ın Tepegöz’ü Öldürdüğü hikâye, mit-simge ilişkisi göz önünde tutularak incelenmiş; imgesel kişiler, zaman, mekan gibi yapı unsurları ve dil özellikleri, simge- imge ölçeğinde değerlendirilmiştir. Metinlerdeki olgular, sosyal ve özellikle ahlâkî problemler olarak karşılandıkları için simge ve imge kavramlarının felsefedeki karşılıkları ölçü alınmıştır. Türk kültürüne ait unsurların tarihi süreç içinde koruma altına alınarak, ata öldükten sonra toruna ulaşmak üzere bir gönderenler sistemine dönüştüğü bu hikâyelerde, gerçekle onu gönderenler ya da ona gönderenlerin ilişkileri bir arada verilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

In this article Duha Kocaoğlu Deli Dumrul story and the story in which Basat killed Tepegöz which are simillar to other Dede Korkut stories but different in their symbols and images were researched being considered symbol and image relations and structural elements and linguistic qulities were evolvated in terms of symbol and image. In these stories in which the elements belonging to Turkish culture are under protection in historical process and those elements change into a system of sendings to reach the descandant after the death of the ancestor the relations between those who send or those who send to him are tried to reveal.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :