Yıl 2005, Cilt: 55 Sayı : 1 Sayfalar 341 - 371 2011-09-27
AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARI
Recep KAPAR
22 261

Öz Aktif işgücü piyasası politikalarının temel işlevi, işsizliğin düzenlenmesidir. Aktif politikalar işgücü piyasasındaki, belirsizliğin ortaya çıkardığı riskleri ve yükleri devletten işsiz bireyler doğru yeniden dağıtır. Çoğu aktif hale getirme önlemi, düşük ücretli çalışma ve eğreti işler için işgücü sunumu yaratır. Aktif önlemlerin işgücü piyasası üzerindeki olumlu etkileri belirsiz ve sınırlıdır. Aktif politikaları geliştirme çabaları ile işsizlik oranı arasında olumlu bir ilişkinin olduğuna yönelik çok fazla kanıt yoktur. Çalıştırmacı (workfare) programlar istihdam ilişkisini bireyselleştirmeye, düşük ücretli çalışmayı yaygınlaştırmaya ve işgücü piyasasının en alt kesiminde rekabetçi baskıları yoğunlaştırmaya hizmet etmektedir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 27 Eylül 2011
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Eylül 2011


Makalenin Yazarları
Recep KAPAR