Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cumhuriyet döneminde nüfus hareketlerinin fonksiyonu

Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Karabük Teknik Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
490
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne geçişte nüfus ülkenin en önemli meselelerinden birini oluşturmaktaydı. Çünkü Osmanlı Devleti Trablusgarb Savaşı’ndan Türk Kurtluş Savaşı’na kadar devamlı savaşlarda hem sınırlarını hem de nüfusunu önemli ölçüde kaybetmişti. Ülkede Türk Kurtuluş Savaşı’nda da nüfus kaybı devam etmiştir. Bu süreç sonrasında Cumhuriyetin başlarında ülke nüfusu 13.464.564’tür. Bu nüfusun yaklaşık % 75’i köylerde yaşamakta, çoğunluğunu da çocuk, kadın, yaşlı ve gaziler oluşturmaktaydı. Ülkede Cumhuriyetin niteliklerinin halka benimsetilebilmesi için şehir nüfusunun arttırılması, ülke ekonominin iyileştirilebilmesi için tarlalarda çalışacak ve üretim yapabilecek daha fazla nüfusa ihtiyacı bulunmaktaydı. Bu çalışmada Cumhuriyet başında ülkeniz nüfusu ve süreç içerinde yapılan nüfus sayımlarında gerçekleşen nüfus artışı ile nüfus yoğunluğu incelenmiş, bu nüfus artışı içerisindeki dalgalanmalar ve nedenleri araştırılarak bölgeler arası göç hareketleri ve şehirleşme sürecinin beraberinde getirdiği meseleler ele alınmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Population was one of the key issues during the transition from Ottoman State to Republican Turkey. Ottoman State shrank significantly both in terms of its territory and population as a result of the uninterrupted wars ongoing from the War of Trablusgarb to the Turkish War of Independence. During the Turkish War of Independence, the population loss continued. At the end of this process, in the early days of Republic, the population of the country was 13.464,564. About 75% of the population, mostly children, women, elderly and veterans- lived in rural areas. The country was in desperate need of more urban population for the republican values to take root and simply more people to work in farming and to engage in production for the economic improvement. This paper deals with the population issues in the early Republic and the subsequent population growth and density as indicated by censusus. It deals with the population fluctuations, its causes and emigration across regions, highligting the important issues brought about urbanization.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :