Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Critical success factors in new product development

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F1
Görüntülenme :
516
DOI :
Özet Türkçe :

New product development (NPD) is essential for outstanding corporate performance, and research about what leads to new product success has been carried out for both goods and services frequently. Despite extensive documentation on how to achieve success, NPD remains a high risk venture. Recent studies showed that the overall rate of success for newly commercialized products has remained stable at less than 60 %, indicating that substantial resources continue to be devoted to new product development efforts that fail in the marketplace. Therefore, In this research, to prevent the unsuccessful resource use that allocate to new product development, critical success factors that affect new product performance are presented.

Özet İngilizce :

Firmaların performanslarının artırılmasında yeni ürün geliştirme önemli bir etkiye sahiptir. Bundan dolayı gerek mal gerekse hizmet üretiminde yeni ürün geliştirmede etkili olan başarı faktörleri sıklıkla ele alınmaktadır. Bu çabalar sonucu yeni ürün geliştirme hakkında yığınla bilgi bulunmasına rağmen hala yeni ürün geliştirme çabaları riskli bir macera olarak görülmektedir.Yeni ticarileştirilen ürünlerin genel başarı ortalamasının % 60’ın altında olması, yeni ürün geliştirmeye ayrılan kaynakların başarısız kullanıldığının bir göstergesidir. Bundan dolayı bu araştırmada, yeni ürün geliştirmeye ayrılan başarısız kaynak kullanımını engelleyici kritik başarı faktörleri ele alınacaktır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :