Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çocuk eğitimcileri ve sağlıklı psikolojik gelişim

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
397
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada; hakkında öğretmenlere kısmen bilgi verilen, ana-babaya ise herhangi bir örgün eğitim kurumunda bilgi verilmeyen gelişim psikolojisinden, bu iki grup eğiticilerin nasıl yararlanmaları gerektiği açıklanmaya çalışılmıştır. Bu amaca ulaşmak için gelişim psikolojisine ait çeşitli kaynaklar taranmış ve uygulanabilir bilgilerden yararlanılmıştır. Öncelikle gelişim psikolojisindeki temel kavramların ana-baba ve öğretmenlerce bilinip bu kavramların her birinden nasıl yararlanabilecekleri; “olgunlaşma” ve “kritik dönem” üzerinde irdelenmiştir. Daha sonra gelişime ilişkin temel kurallardan ve sosyal, zihinsel, ahlaki gelişim teorilerinden ebeveyn ve öğretmenlerin çocuk eğitimi ve gelişimi konusunda nasıl yararlanabilecekleri açıklanmıştır.

Özet İngilizce :

In this staudy, it was aimed to explain the developmental psychology which parents are not given any formal education in any educational institutions and which teachers are given a little information about. And same suggestions about how these educationalist groups would utilize it were tried to be presented. For this purpose some sources about the developmental psychology and some practical information were investigated. İt was primarily emphasized that some basic conceptions of developmental psychology sould be known and used by both teachers and parents and “maturation” and critical periot” were stressed then basic rules and social, cognitive, moral development theories and how parents and teachers should behave about the child education and development are explained.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :