Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 16 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çıldır çevresinden soyut insan heykeli biçimli mezar taşları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
406
DOI :
Özet Türkçe :

Zengin Türk kültürü ve tarihi içerisinde, mezar taşları da önemli bir yer tutmaktadır. Zira Türkler, İslamiyet’in kabulünden önce de, öldükten sonra hayatın devam ettiğine inanmış, bu doğrultuda mezar yapıları, mezar taşları yaparak, ölülerinin ruhuna ve hatırasına, hayatlarındaki kadar saygı göstermişlerdir. Bu anlayış Türkler’de çok köklü ve zengin bir ölü gömme adeti, mezar ve mezar taşı geleneğinin ortaya çıkmasını, gelişerek devam etmesini sağlamıştır. Özellikle Göktürkler’deki heykel formlu ve ölen kişinin hayattaki vasıflarını içeren motiflerle süslü mezar taşları, Anadolu’daki soyut insan heykeli formlu mezar taşlarına kaynak olmuştur. Ancak bu milli gelenek, Anadolu’da İslami kimliğe büründürülerek, daha soyutlanmış bir şekilde devam ettirilmiştir. Anadolu’daki soyut heykel formlu eski Türk mezar taşı geleneğinin devam ettirildiği yörelerin başında Çıldır ve çevresi gelmektedir. Zengin tarihi-kültürel geçmişi ile tanınan Çıldır ve çevresinde, Osmanlı döneminden kalma mezar taşlarında sembolik içerikli motifler, özellikle baş şahidelerinin soyut heykelsi formu, Türk kültür ve inanç tarihi bakımından dikkate değer özellikler sunmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In the rich Turkish Culture and History, tombstones have an important place. So, Turkish people believed in life after death even before the acceptance of Islam and accordingly they showed their respect for the souls and memories of deaths as they did when they were alive through making sepulchers and sepulcher monuments. This concept led Turkish People to form a very rooted and rich burial tradition, sepulcher and tombstone customs and develop from there on. Tombstones containing particularly sculpture forms of Gokturks and the qualifications of the death person’s life have become an inspiration for the tombstones in Anatolia. But this national tradition has been kept isolated by impersonation of Islam in Anatolia. Çıldır and its surroundings is one of the leading places where the tradition of ancient Turkish tombstones in the form of abstract sculpture in Anatolia is kept. In Çıldır and its surroundings with its rich history and culture, patterns with figurative content on sepulcher monuments of the term of Ottomans present considerable features in terms of Turkish Culture and History of Belief.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :