Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çevreye duyarlı pazarlama: üniversite öğrencilerinin çevreye duyarlı pazarlama uygulamaları ile ilgili tutum ve davranışları üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İ.İ.B.F 1, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
595
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmada öncelikle yesil pazarlamaya iliskin literatürden derlenen bilgiler sunulmustur. Yesil pazarlama kavramının anlamı ve içeriği, geleneksel pazarlama anlayısından farkları, katkıları, pazarlama karmasının yesil pazarlama açısından değerlendirilmesi, yesil pazarlamanın düzeyleri gibi konular ele alınmıstır. Çalısmanın alan arastırması bölümünde Karadeniz Teknik Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Đsletme Bölümü dördüncü sınıf öğrencileri üzerinde yapılan bir arastırmanın sonuçlarına yer verilmistir. Arastırma, çevre ile ilgili deneyimleri, çevresel tutumları ve çevre sorunlarına iliskin düsünceleri ortaya koymaya yönelik sorulardan olusan bir anket formu ile 155 öğrenci üzerine gerçeklestirilmistir.

Özet İngilizce :

In the first part of this study, knowledge which gained from literature about green marketing is given. The subjects like meaning and content of green marketing, it’s differences from traditional marketing approach, it’s addition to traditional marketing approach, the evaluation of marketing mix from the green marketing perspective and the levels of green marketing was discussed. In the research part of the study, a research was made on the fourth class students of Karadeniz Technical University, Faculty of Economical and Management Sciences, Department of Business Administration. The research is made with a survey which includes questions about student’s environmental experience, their attitude about environment and their thought about environmental issues. Research realized on 155 samples.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :