Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışma sermayesi yönetiminin firma kârlılığı üzerine etkisi: imalat sektörüne yönelik panel veri analizi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F1
Görüntülenme :
369
DOI :
Özet Türkçe :

Firmaların kısa dönemdeki yatırımlarını ifade eden çalışma sermayesinin toplam aktifler içerisindeki payı ve firma kârlılığı üzerindeki etkisi önemli boyutlardadır. Bu çalışmanın amacı, çalışma sermayesi yönetiminin firmaların kârlılığı üzerine etkisini tespit etmektir. Bu amaçla çalışmada, İMKB’de işlem gören imalat sektörüne ait 68 firmanın 1992–2005 dönemine ait verilerinden hareketle, firmaların alacak devir hızı, borç devir hızı, stok devir hızı ve net ticaret süresi ile izlenen çalışma sermaye yönetiminin firma kârlılığına etkisi incelenmeye çalışılmıştır. Panel veri analizinden elde edilen bulgular, çalışma sermayesi yönetimini temsil eden alacak devir hızı, borç devir hızı, stok devir hızı ve net ticaret süresinin firma kârlılığıyla negatif ilişkili olduğunu, satışlardaki büyüme ve mali duran varlıkların kârlılığa pozitif ve anlamlı etkisinin olduğunu göstermiştir.

Özet İngilizce :

Working capital that means the short term investment of firms represents the main share of items on a firm’s balance sheet and its impact of firm profitability is important. The aim of this study is to investigate the effect of working capital management on firm profitability. For this aim using data of 68 manufacturing firms traded in ISE, the effect of number of days accounts receivable, payable and inventories and net trade cycle which are indicators of working capital management on firm profitabitily is tried to be investigated. According to the panel data cointegration test, there is a long run relationship betwen working capital management and firms’ gross profitability. Also, the estimation results show that the relationship between firm profitability and number of days account recieviable, payable and inventories and net trade cycle which are representative of working capital management is negative and sales growth and financial fixed assets have a positive effect on profitability.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :