Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 16 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışanların dönüştürücü liderlik algılarının belirlenmesi: karşılaştırmalı bir araştırma

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi1, Atatürk Üniversitesi2
Görüntülenme :
539
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, çalışanların dönüştürücü liderliği algılama düzeylerini belirlemektir. Bu amaçla ilkin dönüştürücü liderliğe ilişkin teorik bir çerçeve çizilmiş daha sonra Ankara’da ve İzmir’de bulunan banka çalışanlarına bir uygulama yapılmıştır. Ortaya çıkan bulgularda çalışanların dönüştürücü liderliği algılama düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ankara’da bulunan banka çalışanlarının dönüştürücü liderlik ve alt boyutlarını algılama düzeyleri İzmir’de bulunan banka çalışanlarından daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca dönüştürücü liderlik ve alt boyutları bakımından Ankara’da bulunan banka çalışanlarıyla İzmir’de bulunan banka çalışanları arasında sadece “yüksek başarı beklentisine sahip olma” alt boyutunda farklılığın olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the transformational leadership perceptions for the employees. For this purpose, first of all, a theoretical framework for transformational leadership was drawn and then a comparative research was performed to the bank employees in İzmir and Ankara Provinces. The results were found to be high with respect to the levels of transformational leadership perceptions for the employees. It was also found out that the levels of transformational leadership and perceptions of sub-dimensions for the bank employees in Ankara were higher than the bank employees in İzmir. Additionally, it is found out that there is only a difference within the sub-dimension; “having a high expectation of success” as regards the transformational leadership and perceptions of sub-dimensions for the bank employees in İzmir and Ankara Provinces.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :