Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çağrı merkezi tüketici profili: banka çağrı merkezleri’nde bir uygulama

Yazar kurumları :
Çankaya Üniversitesi İ.İ.B.F1
Görüntülenme :
514
DOI :
Özet Türkçe :

Değişen pazar koşulları ve eğilimleri, kullanılan pazarlama yaklaşımlarını da değiştirmektedir. Çağrı merkezleri bu değişime ayak uyduran ideal bir araçtır. Bu araştırmanın amacı, çağrı merkezini kullanan ve kullanmayan tüketicilerin demografik ve kişilik değişkenleri itibarıyla farklılık gösterip göstermediği sorusuna cevap aramaktır. Araştırmanın örnek kütlesi, katmanlı örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Veriler, 226 müşteriden anket yöntemiyle toplanmıştır. Çağrı merkezlerinin kullanımı, tüketicilerin demografik ve kişilik değişkenlerine göre farklılık göstermektedir. Demografik değişkenlerden “aylık gelir düzeyi”, “eğitim durumu” ve “cinsiyet”; kişilik değişkenlerinden ise sadece "erkeklik-dişilik” değişkeninin istatistikî olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Changes in market conditions and trends often point to the need for changes in the marketing approaches being used. Call centers are an ideal tool for today's rapidly changing markets. The purpose of this study is to find an answer to the question: whether customers who use call centers and don’t use call centers have different demographic and personality variables or not. The sample of the survey is determined by stratified sampling method. Data has been collected from 226 customers via a questionnaire. Using of call centre has been differ from customers’ demographic and personality variables. It is concluded that education, monthly income and sexuality of demographic variables and only male/female personality variable are statistically significance.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :