Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 15 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bütünden parçaya halkevleri şubeleri

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Tarih Eğitimi ABD1
Görüntülenme :
498
DOI :
Özet Türkçe :

19 Şubat 1932 tarihinde açılan Halkevleri kısa sürede ülke çapına yayılmış ve önemli çalışmalar yapmıştır. Halkevleri bu çalışmalarını Dil ve Edebiyat, Güzel Sanatlar, Temsil, Spor, Sosyal Yardım, Halk Dershanesi ve Kurslar, Kütüphane ve Yayın, Köycülük, Tarih ve Müze Şubeleri aracılığıyla yürütmüştür. Şubeler hem dil, tarih, toplumsal hayat, devrimler ve günlük yaşam gibi alanlarda önemli araştırmalar yapmışlar hem de halkın eğitimine katkıda bulunmuşlardır. Halk bu şubeler vasıtasıyla bir taraftan modern hayat doğrultusunda eğitilirken bir taraftan da günlük hayata yönelik pratik bilgiler edinmiştir. Şubeler dil ve tarih alanlarında yaptığı çalışmalar ile unutulmaya yüz tutmuş değerleri gün yüzüne çıkarmış, millî dil ve millî tarih bilincini kuvvetlendirmeye çalışmışlardır. Bu çalışmada Halkevlerinin en önemli organları olan bu dokuz şube çeşitli kaynaklardan yararlanılarak araştırılmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Community centres , having opened on the 19 th of 1932, have become widespread in a very short time and done important studies. Community Centres have conducted their studies via Language and Literature, Fıne Arts, Drama, Social Aid, Community Private Institutions and Courses, Library and Publishment, Peasantry, History and Museum departments. These departments have done researches in language,history, social life, revolutions and daily life and have contributed in the education of community. The community has been educated on modern life by these departments and ıt has been also got applicable information. These departments have done studies which are important contributions to the consiousness of national language and national history and via which works within the areas of language and history, about to being forgetten, have become widespread. In this study, these nine departments , important publishment centres of Community Centers, are focused on by using various sources.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :