Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 16 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Büro yönetimi bölümü öğrencilerinin umutsuzluk düzeyleri ve kontrol odağı inançları üzerine bir araştırma: erzincan üniversitesi myo uygulaması

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
665
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Büro Yönetimi Bölümünde okuyan öğrencilerin umutsuzluk düzeyleri, kontrol odağı inançları ve bunlar arasındaki ilişki incelenmektedir. Araştırma 2011 yılında Erzincan Üniversitesi Büro Yönetimi Bölümünde okuyan 110 öğrenci ile yapılmıştır. Veri toplamak amacıyla Beck Umutsuzluk Ölçeği ve Rotter’ın Kontrol Odağı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin umutsuzluk düzeyleri düşük ve iç kontrol odağı inançları kısmen yüksek çıkmıştır. Ayrıca umutsuzluk düzeyi ile kontrol odağı inancı arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Umutsuzluk düzeyi arttıkça dış kontrol odağı inancı, umutsuzluk düzeyi düştükçe iç kontrol odağı inancı artmaktadır.

Özet İngilizce :

In this study the level of hopelessness, the locus of control and the relationship between them are investigated. The sample of the study was 110 students attending to the Department of Office Management in Erzincan University in 2011. To gather data Beck’s Hopelessness Scale and Rotter’s Locus of Control Scale were used. According to the findings, the level of hopelessness of students is low and the internal locus of control of them is slightly high. Another remarkable result is that there is a positive relationship between the level of hopelessness and the locus of control. The higher the level of hopelessness, the higher the external locus of control or the lower the level of hopelessness, the higher the internal locus of control is achieved.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :