Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 17 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Birleştirilmiş sınıflı ilkokulların yönetim sorunları

Yazar kurumları :
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi1
Görüntülenme :
782
DOI :
Özet Türkçe :

Birleştirilmiş sınıflı ilkokullar diğer ilkokullara göre daha farklı bir yapıya sahiptir. Bu çalışma, birleştirilmiş sınıflı ilkokulların yönetim problemlerini ve bu problemlere ilişkin çözüm önerilerini il eğitim denetmenlerinin gözlemlerine göre ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla Kahramanmaraş ilinde görevli on üç il eğitim denetmeniyle nitel bir çalışma yapılmıştır. Veriler açık uçlu beş sorudan oluşan form ile görüşme ve odak grup görüşmesi yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonunda birleştirilmiş sınıflı ilkokulların fiziki yetersizliklerinden, öğretimsel süreçten, maddi, malzeme yetersizliklerinden ve müdür yetkili öğretmenlerden kaynaklı problemler ortaya konulmuş ve çözüm önerileri getirilmiştir.

Özet İngilizce :

The school with multi-grade class has different structure from other schools. The aim of this study is to bring up management problems of multi-grade class schools and solutions of this problems with opinions of education supervisions. For this purpose, qualitative study was conducted with 13 volunteer participants (education supervisor) in Kahramanmaraş. An interview form including five open ended questions was used to collect the data. In analysis process, descriptive analysis techniques were used. At the end of this qulitative research processing data, underdeveloped physical structure, learning process, material and manager official teacher related problems and solutions have been introduced.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :