Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 16 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir estetik duyuş analizi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
469
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmen adaylarının (estetik öznelerin) kendilerine gösterilen resimler (estetik nesne) karşısındaki tavırlarını ve beğeni düzeylerini tespit etmek ve değerlendirmektir. Araştırma nitel ve nicel araştırma tekniklerinin bir arada kullanıldığı karma yöntemle yapılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda tarama modeli; nitel boyutunda ise olgubilim deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunu Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü son sınıfında öğrenim gören 74 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın nicel verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan Estetik Beğeni Anketi; nitel verileri ise Estetik Değerlendirme Formu aracılığıyla toplanmıştır. Çalışmanın sonucunda öğretmen adaylarının sanat eseri karşısında, estetik tavır olarak düşünsel-bilgisel bir tavrı benimsedikleri; Türk klasik ve modern resim sanatını, Batı klasik ve modern resim sanatına göre daha çok beğendikleri anlaşılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this research is to identify and evaluate attitudes of Turkish teacher candidates towards the aesthetic object and their levels of appreciation. The method of the study is mixed design that it includes qualitative and quantitative approaches together. Scanning technique at the quantitative approach and phenomenology technique at the qualitative approach were used. The sample of study consisted of 74 students who study in the Department of Turkish Education at the Kâzım Karabekir Education Faculty. The quantitative data of study were used with “The Survey of aesthetic appreciation” prepared by the researchers and the qualitative data of the study were obtained from “The Form of aesthetic evaluation.” Opinions Related to Cooperative Working that it is consisted of three open-ended questions and it interrogates opinions of teacher candidates related to cooperative working. As a result of the study, it was understood that Turkish teacher candidates adopt a philosophical-aesthetic attitude related to work of art; they like Turkish classical and modern painting art more than Western classical and modern painting art.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :