Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilişsel kuramların coğrafya eğitimi ve öğretiminde uygulanabilirliği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğt.1
Görüntülenme :
466
DOI :
Özet Türkçe :

Doğa bilimleriyle beşeri bilimler arasındaki ilişkileri, karşılıklı etkileşimi ve bunun sonucunda ortaya çıkan bütün mekânsal kalıpları en iyi şekilde açıklamaya çalışan coğrafya; eğitim programlarında önemli bir yere sahiptir. Coğrafya eğitiminde birtakım becerilerin kazandırılması hedefleyen öğretmen, çeşitli kuram, strateji, yöntem ve tekniklerin özellikleri ile kullanımı hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini bilmelidir. Yaptığımız bu araştırmada, bilişsel kuramların coğrafya öğretimi ve eğitimindeki uygulanabilirliği, ortaöğretim coğrafya ders konuları çerçevesinde ele alınmış ve örneklerle açıklanmıştır. Ortaöğretim kurumlarında görev yapan bir grup coğrafya öğretmenlerine, bilişsel kuramlardan hangisini daha fazla kullandıklarını tespit amacıyla anket uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerimizden % 52.9'u anlamlı öğrenme (sunuş yoluyla), % 29.4'ü buluş yoluyla, % 11.7'sinin kavrama yoluyla öğrenme kuramını en fazla kullandıkları yönünde görüş belirtmişlerdir. Bilişsel kuramların öğretim ilkeleri esas alınarak yapılan öğrenci uygulamalarında ise anlamlı öğrenmelerin sağlandığı ve coğrafya eğitiminde uygulanabilir olduğu konusunda veriler elde edilmiştir.

Özet İngilizce :

Geography, trying to explain the relationship between natural sciences and humanities, interaction between them and the resultant spatial terms, has an important role on curriculum. Teacher aiming that her students gain some skills in geography education know that she should have knowledge of the feature and usages of various theories, strategies methods and techniques. In this research, applicability of cognitive theories in geography teaching and education is handled with the Frame of secondary education geography subject and exemplified. With the aim of determining which cognitive theories a group of geography teachers at secondary education institution uses most, a questionnaire is applied. In consequence of the research. It's estimated that 52 per cent of teachers use meaningful learning (uiq presentation) most, 24 percent of them learning via discovery, %11,7 per cent of them learning via cognition. IN students applications based on teaching principles of cognitive theories, It's acquired that meaning learning is provided and It's applicable to geography education.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :