Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bergson’un hakikat araştırmasında sanatın fonksiyonu

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi K.Karabekir Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
403
DOI :
Özet Türkçe :

Bir hakikat arayıcısı olan Bergson’un sisteminde mutlak varlık Tanrı’dır. Ona göre, varlık, sanatsal bir açılım gösterir. Evren de bu sanatsal açılımın bir sahnesidir. Yeter ki, onun dilini çözüp onunla iletişime geçebilelim. Bu dili çözmenin yöntemi ise sezgidir. Sezgi kendini sanatta estetik sezgi olarak temsil eder. Bergson’a göre, hakikate ulaşmanın bir yolu, bir merdiveni olan sanat, gerçeğin doğrudan doğruya görünüşüdür; ancak, nesnelerin ve olayların dış görünüşü değildir. Hem materyalist-mekanist sanat hem de realist sanat, nesnelerin ve olayların dış unsurlarını ve de faydayı öne çıkardıkları için insanı hakikate ulaştıramaz. İnsanı hakikate ulaştıracak olan sanat, her türlü menfaat kaygılarından uzaklaşmış olan yaratıcı-idealist sanattır.

Özet İngilizce :

In a truth seeker Bergson’s system, the absolute being is God. According to him, being shows an artistic expansion; and the universe is the stage of this artistic expansion. For this, it is enough to encade its language and cantact it. Encoding this language is possible by intuition. İntuition represents itself as an aesthetic intuition in art. According to Bergson, art whish is one of the ways anda step to reach the truth, is the direct apperarance of the truth nof the external apperances of things and events. Neither materialistic-mechanical art nor realistic art can let people reach the truth since they emphasize the external aspects of things and events and interest. The art which let peaple reach the truth is the creative-idealit art which is free from all anxieties for interest.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :