Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Beloved: showing the dehumanizing effect of slavery on sethe

Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi1, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
600
DOI :
Özet Türkçe :

Black literature in the United States portrays experience and history of African Americans. In Beloved Morrison shows the physical and psychological effects slavery has on an African American women. In Beloved Morrison takes a real life event from African American history and gives special importance to the horrors and tortures of slavery to remind the reader about the past. Beloved is based on a real life story of the slave Margaret Garner. On Jan. 28, 1856, Garner killed her two-year old daughter and attempted to kill her other two children just because she didn’t want her children to be send to the plantation where they worked. Morrison thinks that the horrible issues related to slavery are avoided and forgotten in the traditional slave narratives; therefore, Morrison wants to emphasize the painful and forgotten aspects of slavery. Morrison’s novels force its reader to recognize the existence and conditions of slavery in a nation that would prefer to forget that such a crime was ever committed. This paper intents to show that Morrison focuses on the brutal and dehumanizing aspects of slavery in order to effect the reader and the community in such a way that slave history should not be forgotten.

Özet İngilizce :

Amerikadaki zenci edebiyatı, Afrika kökenli Amerikalıların deneyimlerini ve tarihlerini göz önüne serer. Morrison, Beloved romanında köleliğin Afrika kökenli amerikalı bir kadının üzerindeki fiziksel ve psikolojik etkilerini gözler önüne serer. Morrison, Beloved romanında Afrika kökenli amerikalıların tarihinden gerçek bir yaşam öyküsü alır ve geçmişdeki köleliğin acılarını ve işkenceleri anlatılmaya özel bir önem verir. Beloved, Margaret Garner adlı bir kölenin gerçek yaşam öyküsüne dayanır. 28 Ocak 1856’ de Garner iki yaşındaki kızını öldürür ve diğer iki çocuğunu da öldürmeye teşebbüs eder, çünkü çocuklarının çalıştıkları çiftliğe geri götürülmelerini istememektedir. Morrison, kölelik ile ilgili korkunç olayların geleneksel kölelik yazınlarında anlatılmasından kaçınıldığını ve unutulduğunu düşünmektedir, bundan dolayı Morrison kölelikle ilgili acı ve unutulmuş yönleri vurgulamak istemektedir. Morrison’un romanları okuyucusunu, işlenen cinayetlerin unutulmasını yeğleyen bir ulus içinde, kölelik varlığının ve şartlarının farkında olunmasına zorlamaktadır. Bu makalenin amacı, Morrison’un köleliğin vahşi ve insan dışı yönlerine odaklanarak okuyucuyu ve toplumu kölelik tarihinin unutulmaması yönünde etkilemek olduğunu göstermektir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :