Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bayburt sancağı (1642 tarihli avarız defterine göre)

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
509
DOI :
Özet Türkçe :

Anadolu’da Türkler tarafından fethedilen ilk yerleşim birimlerinden olan Bayburt, Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran Seferi sonrasında Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Önce Beylerbeylik merkezi yapılan Bayburt, daha sonra 1535’te kurulan Erzurum Beylerbeyliği’ne bağlı bir sancak haline getirilmiştir. İdari yönden Erzurum’a bağlılığını sürdüren Bayburt, XVII. yüzyılda da önemli bir merkez olma özelliğini devam ettirmiştir. Bu incelemede Bayburt Sancağı’nın sosyal ve ekonomik durumu Avarız Defteri’nde verilen bilgilere göre ele alınmış ve değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bayburt being one of the first settlement areas conquered by Turks in Anatolia had fallen into the power of Ottomans after Sultan Selim’s I Çaldıran Expedition. Bayburt which was made Eyalet center, later became a sanjak of Erzurum Eyalets. Bayburt which continued its dependency to Erzurum in terms of administration continued to be an important center in the 17th century. In this study the social and economical situation of sanjak of Bayburt was discussed and evaluated according to the information given avarız register.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :