Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bankacılık sektöründe kârlılığı etkileyen faktörler: türk bankacılık sektörüne yönelik bir uygulama

Yazar kurumları :
Sinop Üniversitesi Boyabat İ.İ.B. Fakültesi1, İstanbul Aydın Üniversitesi2
Görüntülenme :
564
DOI :
Özet Türkçe :

Bankacılık sektörünün kârlılığı, ekonominin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Türkiye'de bankacılık sektöründe kârlılığın belirleyicilerini tespit etmek üzere, 1990-2008 yılları arasında "Panel Veri Analiz Yöntemi" kullanılarak yapılan bu çalışma, sermaye yeterliliği, faaliyet giderleri, likidite durumu, banka büyüklüğü, menkul kıymet cüzdanı ve takipteki krediler gibi bankalara özgü değişkenlerin aktif kârlılığı üzerinde anlamlı etkilerinin olduğunu göstermektedir. Bunun yanısıra, kontrol değişkenler olarak modele dâhil edilen enflasyon, ekonomik büyüme oranı, sektör payı, sektördeki yoğunlaşma ve ekonomik krizlerin kârlılık üzerinde genel olarak anlamlı etkileri olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Profitability of banking sector has a great importance for the future of the economy. At the end of the research which is carried out between the 1990-2008 years using the "Panel Data Analysis Method" in order to identify the determinants of the profitability in the banking sector; it is pointed out that the variables special to banks such as capital adequacy, operational costs, liquidity, size, security portfolio and nonaccruing loans have a significant effect on the return of assets. Besides, rate of economic growth, sector share, intensity and economic crisis which are taken into the model as control variables generally having significant impacts on banking sector profitability

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :