Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği ve türkiye’de su kaynaklarının korunması politikalarının karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi1
Görüntülenme :
427
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, AB çevre mevzuatı ile Türkiye’nin Birlik çevre mevzuatına uyum durumu, AB ve Türkiye’nin su koruma politikası ile gelişmiş su yönetimi konularına yer verilmiştir. AB çevre mevzuatının Türk çevre mevzuatına uyumu konusunda birçok çalışma yapılmaktadır. Ayrıca bu çalışmada, AB ve Türk çevre mevzuatının aynı amaçları hedeflemelerine karşın aralarında hala farklılıklar olduğuna işaret edilmiştir. Genel olarak, Türk su yönetimi mevzuatı, özellikle standartlar, izleme gereklilikleri ve ölçme yöntemleri bakımından AB çevre mevzuatından çok farklı durumdadır. Türkiye’de su kalitesi gerektiği biçimde izlenememekte ve gereksinimi duyulan veri bankası oluşturulamamaktadır. Türkiye’de AB Su Çerçeve Direktifi’nin uygulanması konusunda en öncelikli konular, kurumsal yapılanmada su ile ilgili görevlerin birçok kuruluşa dağılmış olması ve bundan doğan koordinasyon eksikliği ile su havzaların sınırlarının idari-siyasi sınırlarla örtüşmemesi konularına çözüm getirilmesidir. Bu çalışma sonucunda, Türkiye’de su yönetimi konusunda birçok yasa ile kurumsal gelişme sağlanabileceği, bu düzenlemelerin ve kurumsal çerçevelerin şu anda AB gerekliliklerini tam olarak karşılamasa da var olan sistemi geliştirip güçlendireceği ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

The topics that are discussed in this study ; European Union (EU) Environmental Legislation and the situation of Turkey’s congruity with the Community Environmental Legislation, the Water Protection Policy of European Union and Türkiye and the improved water management. Several studies have been carried out about the congruity of Turkish Environmental Legislation with the EU Environmental Legislation. However this study pointed outs that there are still differences between EU and Turkish Environmental Legislation, in spite of targeting the same purposes. Generally, Turkish water management legislation is very different from EU Environmental Legislation, especially with regard to standards, monitoring requirements and measurement methods. In Türkiye, water quality can not be properly monitored as required and the data bank that is needed can not be established. Priority topics about the implementation of EU Water Frame Directive in Türkiye are that due to corporate structuring, the duties related to water are distributed to various institutions, and—because of the lack of coordination stemming from this problem—finding solutions to the matter that boundaries of the regions do not overlap with administrative-political boundaries. The study concludes that in Türkiye the institutional development about water management can be reached by several laws and that these regulations and institutional frames would develop and strengthen the current system, even if it can not meet the EU requirements at the moment.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :