Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Atatürk üniversitesi fen bilimleri enstitüsü hazırlık sınıflarında uygulanan dil öğretim programının amacına ulaşma düzeyi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Dilmer1, Atatürk Üniversitesi K.Karabekir Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
405
DOI :
Özet Türkçe :

“Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Hazırlık Sınıflarında Uygulanan Dil Öğretim Programının Amacına Ulaşma Düzeyi” adlı bu çalışmada, Fen Bilimleri Enstitüsü İngilizce hazırlık sınıflarında 1992 yılından itibaren uygulanmaya başlanılan yabancı dil öğretiminde karşılaşılan güçlükleri giderme amaçlanmıştır. Bu amaçla, Fen Bilimleri Enstitü hazırlık sınıflarında görev yapan öğretim elemanlarına ve hazırlık sınıfı öğrencilerine anket ve testler uygulanmış ve belirli periyotlarla görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen bilgiler doğrultusunda amaca ulaşmayı engelleyen faktörler tespit edilmeye ve bu doğrultuda çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, enstitü hazırlık programında belirtilen amaçlara ulaşılması açısından halen yürütülen derslere ek olarak, Konuşma ve Yazma derslerinin de programa alınarak verilmesinin yararlı olacağı ve programın eşgüdümlü bir şekilde yürütülmesinin gerekliliği ileri sürülmüştür.

Özet İngilizce :

In this study by the name the realization level of the objectives of language teaching programme applied in preparatory classes of graduate school of natural and applied sciences at Atatürk University, we have tried to remedy the difficulties which we observed during the courses given in the preparatory classes since 1992. For this reason we applied tests and questionnaire to the students and interviewed with the lecturers. Considering the data, we have tried to find out the factors making it difficult to reach the aim. Considering the factors, which influence the teaching of English, we gave a brief evaluation of the course. Finally, we suggested that we should add Speaking and Writing courses to the syllabus, and the courses must be given in coordination.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :