Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 15 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

An analysis of nature as an actant in the emperor jones

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
388
DOI :
Özet Türkçe :

This article examines The Emperor Jones from an ecocritical reading through presenting distinctive human-nonhuman interactions. Nonhuman materials are used as the prominent setting atmosphere in the play and they have direct effects on the characters and the plot. This article attempts to propose the significance of nature as one of the nonhuman materials in the play. In fact nature does not only constitute the setting of the play, but it also stands as a dominant characteristic feature especially when significant interactions occur between character(s) and place. This dominant effect of nature is analyzed on the basis of A. J. Gremias' actant model. This article tries to portray the mutual effects between human and non-human interactions in the play by taking an earth-centered approach to the text and critiquing the anthropocentric point of view about nature and human beings. Thus, the voice of nature and the perceptions of the voice by human beings are reflected in the paper by making use of Gremias' structuralist theory.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu makale İmparator Jones adlı oyunu ayırt edici insan-insan dışı etkileşimleri sunarak ekoeleştirel bir okumayla inceler. Oyunda insan dışı materyaller önemli zaman-mekân ortamın olarak kullanılmaktadır ve bu materyallerin karakterler ve olay örgüsü üzerinde direkt etkileri vardır. Bu makale doğanın insan dışı bir materyal olarak oyundaki önemini ileri sürmeye çalışır. Aslında doğa oyunun sadece zaman ve mekânını oluşturmaz ayrıca, oyunun egemen karakteristiklerinden biri olarak özellikle de karakterler ve yer arasındaki etkileşimlerin meydana geldiği sırada karşımıza çıkar. Doğanın bu egemen etkisi A. J. Greimas'ın eyleyensel örmekçesine dayanılarak incelenecektir. Oyundaki insan ve insan dışı varlıklar arasındaki etkileşimin karşılıklı etkileri yeryüzü merkezli yaklaşımın metne uygulanmasıyla ortaya konulmaya çalışılır ve aynı zamanda insan merkezli görüşün doğa ve insanlar hakkındaki bakış açısı eleştirilecektir. Böylece, doğanın sesi ve bu sesin insanlar tarafından algılanışı, Greimas'ın yapısalcı teorisinin uygulanışı ile çalışmada yansıtılmaya çalışılır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :