Alman ve Türk Gençlik Dilleri ile İlgili Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Öz Bu makalede, gençlik dili karşılaştırmalı dilbilim açısından ele alınmaktadır. Bu çalışma, gençlerin, Alman ve Türk toplumlarındaki gruplar içerisindeki dilsel davranışlarını içermektedir. Gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimleri davranışlarını etkilemektedir. Bu etkiler gençlerin dilsel davranışlarında da görülmektedir. Toplumdilbilim bu etkileri ortaya koyarak bunları tanımlamak için gerekli ortamları oluşturmaktadır. Gençlik dili toplumdilbilimin konusudur ve bu alanda özel bir dil olarak kabul edilmektedir.