Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ahmed cevdet paşanın kullandığı mahlâslar ve yayımlanmamış bazı şiirler

Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Devrek Fen-Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
402
DOI :
Özet Türkçe :

Ahmed Cevdet Paşa, ilmî ve siyasî faaliyetleriyle son devir Osmanlı uleması arasında seçkin bir yere sahiptir. Çok yönlü bir şahsiyet olmakla birlikte daha çok devlet adamlığı, hukukçu ve tarihçi vasıflarıyla öne çıkmış, edebî çalışmaları; hukuk ve tarih içerikli eserlerinin gölgesinde kalmıştır. Dil ve edebiyat alanında Belâgat-ı Osmâniye adlı eseriyle dikkatleri üzerine çeken Cevdet Paşa, bu sahada sadece teorik bilgiler vermekle kalmamış; Divan Edebiyatı geleneği çerçevesinde şiirler de yazmıştır. Bu çalışmada öncelikle Ahmed Cevdet’in kullandığı mahlâslar ve bu zamana kadar neşredilmemiş iki şiiri üzerinde durulmuştur. Bu şiirlerin ardından şaire ait bir şiir karalaması ve kendisine takdim edilen Türkçe şiirler de ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

Cevdet Paşa has a distinguished position among the late Otoman scientist due to his scientific and political activities. Although he was a polymath person,he wask khown as a statesman, a jurist and a historian among the society, his literary works were overshaded by his works concerning law and history. Cevdet Paşa, who attracted attention on him with his work Belâgat-ı Osmâniye in the field of language and literature not only gave theoretical information in this field but also wrotepoems within the framework of classical Turkish literature. In this study, firstly the pen-names of Ahmed Cevdet and his two unpublished poems have been dwelled on. Then, the draft of a poem belonging to Ahmed Cevdet and Turkish poems presented to him have been studied.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :