Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 15 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ağrı kent profilinde sosyo-ekonomik boyutlarıyla kentsel yoksulluk

Yazar kurumları :
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler A.B.D1
Görüntülenme :
519
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmayla kavramsal olarak kentsel yoksulluk sorunu, Ağrı'da yapılan bir alan çalışması çerçevesinde ele alınmıştır. Ağrı kentindeki yoksulluk fi ziksel çevre koşulları ve sosyoekonomik veriler açısından ele alınarak incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini Ağrı kentindeki Kazım Karabekir, Gazi, Alpaslan, Cumhuriyet, Fatih, Fırat ve Yüzüncüyıl mahallelerinde farklı kesimleri temsil eden 300 aile oluşturmaktadır. Kentsel yoksulluğun boyutlarını ortaya koyma adına bu ailelere 2010 yılı Kasım-Aralık aylarında anket ve mülakat uygulamaları yapılmıştır. Yoksunluk ve yoksulluğun belirgin örneklerinden olan Ağrı Kenti'nde yapılan alan ve anket çalışmasının sonucunda, yoksul halkın çalışma ve eğitim durumları, hane halkı büyüklükleri, sağlık ve sosyal güvence özellikleri, gelir tüketim kalıpları, mahalle, konut durumları ile ilgili veriler elde edilmiş ve bu veriler ışığında kent yoksulluğunun sosyoekonomik görünümü ortaya konmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

This study deals with urban poverty problem in a conceptual way within the frame of a fi eld study carried out in Ağrı city. The poverty in Ağrı has been analyzed in regard to psychical environmental conditions and socio-economical data. The sampling of study was constituted by 300 families in Kazım Karabekir, Gazi, Alpaslan, Cumhuriyet, Fatih, Fırat and Yüzüncüyıl neighborhoods of Ağrı. In order to fi nd out the dimensions of urban poverty, these families were applied survey and interview in November-December 2010. As a result of the survey study in Ağrı city, where there are explicit indications of deprivation and poverty, data obtained on the work and educational states of poor people, the size of families, features of health and social security, income consumption relationships, neighborhood, and housing conditions; and the socio-economical appearance of urban poverty has been manifested.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :