Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Afrika birliği ülkelerinin sosyal ve ekonomik göstergeleri arasındaki ilişkinin kanonik korelasyon analizi ile incelenmesi

Yazar kurumları :
Atatürk üniversitesi1
Görüntülenme :
701
DOI :
Özet Türkçe :

Kanonik korelasyon analizi, iki değişken veri seti arasındaki ilişkinin belirlenmesinde kullanılan çok değişkenli istatistik tekniklerden birisidir. Kanonik korelasyon analizinin kullanıldığı bu çalışmanın ilk bölümünde, tekniğin teorik altyapısı verilmiş, özellikleri ve kullanım şekli ortaya konulmuştur. Çalışmanın uygulama bölümünde ise, Afrika Birliği üyesi 54 ülkenin sosyal ve ekonomik göstergeleri kullanılarak, bu göstergeler arasındaki ilişki, kanonik korelasyon analizi yardımıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Her iki değişken veri seti arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

Canonical correlation analysis is a multivariate statistical technique that can be used to determine the relationship between two multiple variable sets. In the first part of this paper which applied the canonical correlation analysis, theoretical explanation of the usage of canonical correlation analysis is exposed. Then, in the second part of the study, the application of canonical correlation analysis is exposed for some social and economic indicators of 54 countries that are the members of the African Union. By using canonical correlation analysis, it is seen that there is a meaningful relation between the two variable sets.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :