Adolf Muschg’un Eserlerinde Anne-Oğul İlişkisi / In the Works of Adolf Muschg Mother-Son Relationship

Öz: Adolf Muschg’un eserlerinde Anne-Oğul ilişkisinin ele alındığı bu çalışmadailişkinin biçimi, aksayan yönleri, ortaya çıkan çatışma, çatışmanın nedenleri ve sonuçlarıirdelenmiştir. Kuşak çatışmasın neden olduğu sorunlar, annelerin ve oğulların ruh halleri,babanın bu ilişkideki rolü, suçlamalar örneklerle ortaya konulmuştur. Abstract: In this study mother-son relationship in Adolf Muschg’s works was dealtwith various types of the relationship, problems, emerging conflicts through cause andeffect relationship. Besides, the problems caused by the conflict of generations, moods ofmother and son, father’s role in this relationship and accusations were revealed. Anahtar Kelimeler: Anne-Oğul İlişkisi, Aile, Evlilik, Oedipus KompleksiKeywords: Mother-Son Relationship, Family, Marriage, Oedipus complex

In this study mother-son relationship in Adolf Muschg’s works was dealt with various types of the relationship, problems, emerging conflicts through cause and effect relationship. Besides, the problems caused by the conflict of generations, moods of mother and son, father’s role in this relationship and accusations were revealed

Kaynakça

Erhat, A. (1989). Mitoloji Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Fringeli, D. (1980). Von Spitteler zu Muschg: Literatur der deutschen Schweiz seit 1900, Basel: Reinhardt Verlag.

Haviland, W. (2002). Kültürel Antropoloji. (Çev. İnan Deniz, Erguvan Sarıoğlu). İstan- bul: Kaknüs Yayınları.

Horst S. und Ingrid G. D. (1995). Themen und Motive in der Literatur. Tübingen und Basel: Francke Verlag.

Muschg, A. (1974). Liebesgeschichten. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Muschg, A. (1979). Entfernte Bekannte. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Muschg, A. (1980). Albissers Grund. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Muschg, A. (1980). Baiyun und Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Muschg, A. (1981). Gegenzauber. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Muschg, A. (1983). Fremdkörper. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Muschg, A. (1984). Mitgespielt., Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Pervin, E. (2008). Kibele’den Pandora’ya Kadının Tarihsel Yenilgisi. Ankara: Arkadaş Yayınevi.

Reik, T. (1920). “Oedipus und Sphinx”. In: Imago VI, 2.

Stephan, I. (1997). Musen & Medus, Literatur-Kultur-Geschlecht. Köln: Böhlau Verlag.

Voris, R. (1984). Adolf Muschg. München: C.H.Beck Verlag.

26279 13823

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye’deki Büyükşehirlerin İlçe Belediyelerine Göre E-Belediye Hizmetlerinde Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi ile Ölçülmesi

Ahmet KABAKUŞ

Türkiye-AB (15 Ülke) Arasındaki Dış Ticaret ve Gümrük Birliği’nin Marjinal Endüstri-İçi Ticarete Etkisi ve Endüstri-İçi Ticaretle Karşılaştırılması

Haluk YERGİN, Mehmet MERCAN, Ömer YILMAZ

Karabük Üniversitesi’ndeki Türk EFL Öğrencilerin Kelime Öğrenme Stratejileri

Özkan KIRMIZI, Nihal TOPÇU

Otel Çalışanlarının İşten Ayrılma Eğilimi: Sayfiye ve Şehir Otellerinde Bir Uygulama

Mehmet TUNCER

Down Sendromlu Bireylerin Dil Kullanımının Sesbilimsel İncelemesi: Nörodilbilimsel Değerlendirme

Burcu AYDIN

Türkiye’deki Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin Lisans Ders Programlarında Yer Alan Osmanlı Türkçesi Derslerinin Değerlendirilmesi ve İstihdamdaki Önemi

Malik YILMAZ, Burcu AYDEMİR ŞENAY

Adolf Muschg’un Eserlerinde Anne-Oğul İlişkisi / In the Works of Adolf Muschg Mother-Son Relationship

Ahmet NALCIOĞLU

2007 Türkiye ve 2008 Almanya Nordrhein Westfalen Eyaleti Gymnasium Kimya Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

M.diyaddin YAŞAR, Mustafa SÖZBİLİR

Fen ve Teknoloji Dersinde Akıllı Tahta Kullanımının Öğrenci Başarısına ve Dersin İşlenişine Yönelik Tutuma Etkisi

Gönül SAKIZ, Bülent ÖZDEN, Dursun AKSU, Özgür ŞİMŞEK

Sınıf Öğretmenlerinin 4+4+4 Eğitim Sistemi Hakkındaki Tutumlarının İncelenmesi

Durmuş KILIÇ