Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

5. sınıf öğrencilerinin bazı coğrafya kavramlarını anlama düzeyleri ve kavram yanılgıları

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi K.Karabekir Eğitim Fakültesi1, Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilgiler Öğretmeni2
Görüntülenme :
515
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmada, ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin coğrafya konularındaki güncel bazı kavramları (iklim, doğal afet, erozyon, heyelan, deprem, fay hattı, bölge, ova, plato ve yanardağ) anlama düzeyleri ve bu kavramlarla ilgili yanılgıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Söz konusu kavramların öğrenciler tarafından anlaşılma düzeylerini tespit etmek için geliştirilen test Trabzon’daki bir merkez, bir ilçe merkezi ve üç köy okulundaki 5. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Elde edilen veriler “anlama, sınırlı anlama, anlamama, yanlış anlama ve cevap vermeme şeklinde tasnif edilerek sonuçlar SPSS’de değerlendirilmiştir. Genel olarak öğrencilerin söz konusu kavramları yeterince anlayamadıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin bu kavramları birbiriyle karıştırdığı ve kavramlar hakkında bilimsel doğrulara uymayan birçok yanılgıya sahip oldukları görülmüştür.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In the study it has been aimed to find out in what degree the 5th grade of primary school students’ understanding and misunderstanding of such daily concepts (climate, natural disaster, erosion, earthquake, plateau, landslide, volcano, plain, region, fault line). Quantitative research methods were used in the study. In order to detect the understanding levels of so called concepts a developed test were applied to Trabzon, county of Trabzon, 3 village schools’ primary school of 5th grade. The data received from the questionnarie has been classified as understanding, misunderstanding, limited understanding, not responding and not understanding and the results were evaluated at SPSS. As a result, ıt has been understood that the students have difficulty in getting such concepts. It has also been perceived that the students have confused these items and they have so many misunderstandings about these scientific findings which don't fit with sicientific truths.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :