Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 17 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1941-1944 yılları arası yayınlanan “yurt ve dünya dergisi”ndeki köy ve köylü sorunları üzerine bir analiz

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
933
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmamızda ilk sayısı Ocak 1941 yılında ve son sayısı Mart 1944’de yayınlanan “Yurt ve Dünya Dergisi”ndeki köy sosyolojisiyle ilgili veriler ele alınıp incelenmiştir. Köyün bilimsel açıdan ilk kez değerlendirildiği bu dergide köy ve köylü sorunlarına ilişkin sosyolojik bakış açısını bir taraftan gün ışığına çıkarırken, diğer taraftan derginin kendisinden önceki dergilerden farklı olarak köy ve köylü sorununu ele alırken aydınköylü çatışmasını ön plana çıkaran “köycü söylem” yerine “bilimsel söylemi” oturtması üzerinde yoğunlaşılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The first issue of our study in January 1941 and March 1944, published in the latest issue of Journal of the country and the world in Sociology village data is examined. The village for the first time scientifically evaluated in this journal sociological perspective on the problems of the village and the villagers on the one hand the light of day, while the magazine itself, on the other hand, unlike the previous magazines intellectuals and peasants, while addressing the problem of conflict in the village and the villagers highlighting “peasantist discourse” instead of “scientific discourse “focused on reseat.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :