Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Zamanlararasi diş denge kisiti yaklaşimi çerçevesinde türkiye’de bütçe açiğinin sürdürülebilirliği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hakkâri Üniversitesi1
Görüntülenme :
539
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Türkiye'deki bütçe açığının sürdürülebilirliği; 1987:M1-2013:M2 dönemi verileriyle üç farklı model kullanılarak analiz edilmiştir: Modellerde, merkezi yönetim reel bütçe gelirleri ve merkezi yönetim reel bütçe harcamaları (faiz ödemeleri dahil) serileri kullanılarak, Johansen eşbütünleşme yöntemiyle test edilmiştir. Analizde 2001 sonrası uygulanan “güçlü ekonomiye geçiş programı” nın etkilerini görmek amacıyla, 1987-2013 dönemi, iki alt dönem ve tam dönem olarak araştırılmıştır. Sonuç olarak; 1987-2001
döneminde Türkiye’de bütçe açığının oldukça zayıf formda, 2001-2013 döneminde ise güçlü formda sürdürülebilir olduğu ve 1987-2013 döneminde ise zayıf formda sürdürülebilir olduğu bulgusu elde edilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study sustainability of budget deficit in Turkey was analysed by using three different model with the data of 1987:M1-2013:M2 periods. In models, it was tested by using central government real budget revenues and central government real budget expenditures (including interest payments) series with Johansen co-integration method. In the analysis, 1987:M1-2013:M2 period was searched as two sub-terms and full term in order to see the effects of “The New Economic Stability Program”. As a result, it was determined that the budget deficit in Turkey in 1987-2001 periods was sustainable in very weak-form, in 2001-2013 periods was sustainable in strongform and in 1987-2013 periods was sustainable in weak-form.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :