Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yurtdişinda sermaye bütçelemesi uygulamalari: türk inşaat firmalari örneği

Yazar kurumları :
KTÜ1, Karadeniz Teknik Üniversitesi2
Görüntülenme :
496
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; yurtdışında faaliyette bulunan Türk inşaat firmalarının sermaye bütçelemesi sürecindeki tutumlarını araştırmaktır. Literatürdeki çalışmalar incelenerek önce bir anket formu hazırlanmıştır. Bu anket formu yurtdışında faaliyette bulunduğu tespit edilen Türkiye Müteahhitler Birliği’ne kayıtlı 120 firmadan 39’u ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen verilere göre; söz konusu firmalar arasında yurtdışındaki projelerin değerlendirmesinde en çok kullanılan yöntem; iç karlılık oranı yöntemidir. Matematiksel modellerden ise en çok planlı programlama kullanılmaktadır. Değerlendirmede sermaye maliyeti açısından en çok borç maliyeti dikkate alınmaktadır. Firmaların yurtdışı projelerde iskonto oranı açısından çoğunlukla
herhangi bir düzeltme yapmadıkları belirlenmiştir. Risk açısından en çok dikkate alınan yöntem nakit akışlarının düzeltilmesidir. Yurtdışı kazancının hesaplamasında en çok döviz kuruna bakılmaksızın yurtdışındaki vergi sonrası net karın; nakit akışı açısından ise döviz kuruna bakılmaksızın bütün vergiler düşüldükten sonra Türkiye’ye aktarılan kısmın dikkate alındığı belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of the study is to analyze the capital budgeting practices of Turkish construction firms which are operating in foreign countries. A survey form has been prepared with caring of the studies in literature. It is applied to 120 firms which are registered to Turkish Contractors Association. In the study, 39 completed survey forms are used. Findings from the study; the most popular project evaluation technique is internal rate of return. Planning programming is the most popular technique in mathematical models. Calculating the cost of capital, firms commonly use cost of debt. It is determined that most of the firms do not make any adjustment in the cost o  capital for foreign investments. Considering the risk, adjustment in cash flows is the most popular technique. Measuring earnings from foreign investments, firms commonly use expected accounting profits after foreign taxes, regardless of currency. Furthermore, measuring cash flows, firms commonly use count all expected cash flows to Turkey after domestic and foreign taxes, regardless of currency.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :