Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yönetsel güçlülük ve etkililik: kavramsal bir çalışma

Yazar kurumları :
Niğde Üniversiitesi1, Milli Savunma Bakanlığı2
Görüntülenme :
392
DOI :
Özet Türkçe :

Organizasyonların çevreye uyum sağlamaları, gerek durağan gerekse karmaşık ve değişken çevre şartlarına uygun yönetsel tepkiler vermelerine bağlıdır. Etkili yönetim için hem yönetsel beceriler hem de yönetsel yetenekler gerekli olduğundan, ikisi arasında ayrım yapmak önem arz etmektedir. Yönetsel beceriler rutin ve programlanmış işler için gerekliyken, yönetsel yetenekler rutin olmayan ve programlanmamış işler içindir. Yönetsel işlerin en önemli unsurları, yetenek kullanımını gerektiren rutin olmayan ve programlanmamış işlerle ilgilidir. Yönetsel işler için gerekli olan yeteneklere sahip olma, yönetsel güçlülük olarak kavramsallaştırılmaktadır (Kanungo ve Misra, 1992). Yönetsel güçlülük, yönetsel işlerin gerektirdiği uygun tepkiyi kolaylaştıran belirli duygusal, zihinsel ve davranışsal yetenekler setidir. Yetenekler, başarılı bir yöneticinin repertuvarının temel ve önemli bileşenleridir. Bu çalışmanın amacı, yönetsel güçlülük kavramına ve bu kavramın organizasyonlar için önemine dikkat çekmektir

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Organizational adaptation to the environment requires appropriate managerial responses to both the stable and complex and changing aspects of the environment. Because both managerial skills and competencies are needed for effective management, it is important to differentiate competencies from skills. Managerial skills are required to meet routine demands of managerial jobs whereas competencies are required to meet nonroutine, non-programmable job demands. The most significant elements of managerial job have to do with non-routine tasks that demand utilization of competencies. The possession of the competencies that are needed for managerial jobs has been conceptualized as managerial resourcefulness (Kanungo and Misra, 1992). Managerial resourcefulness is a set of affective, intellectual and action-oriented generic competencies that enables adaptive responses to the demands of the managerial jobs. Competencies are basic, critical components of a successful manager's repertoire. The aim of this study was to attract attentions on the conceptual framework of managerial resourcefulness and its importance for organizations.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :