Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yöneticiye duyulan güven ve tükenmişlik arasındaki ilişkiler: ankara’daki devlet hastanelerinde çalışan idari personel üzerinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi İşletme Eğitimi Bölümü1, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane İşletmeciliği Bilim Dalı2
Görüntülenme :
483
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı hastanelerde idari personel olarak çalışan personelin bir üst yöneticilerine karşı duygusal ve bilişsel güvenleri ile tükenmişlikleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Güven duygusal ve bilişsel güven olmak üzere iki ayrı değişken olarak, tükenmişlik ise duygusal tükenmişlik, kişisel başarıda düşme hissi ve duyarsızlaşma olmak üzere üç ayrı boyutta incelenmiştir. Araştırma verileri Ankara merkezindeki 12 hastanede çalışan 376 idari personelden elde edilmiştir. Araştırma sonunda bir üst yöneticiye duyulan duygusal güvenin duygusal tükenmişlik üzerinde açıklayıcılığının diğer tükenmişlik boyutlarından daha fazla olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of the research is to set forth the relations between official personels' burnout and cognition and affect-based trust in immediate managers in hospital. Trust is examined as two variables; emotional and cognitive-based trust, and burnout is examined in three dimensions as emotional exhaustion, low personal accomplishment and depersonalization. The research data were obtained from 376 administrative personel working in 12 hospitals in Ankara. At the end of the research it is determined that the relation of affect-based trust in immediate managers, on emotional burnout is more than other dimensions of burnout.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :