Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yönetcilerin öz yeterlilik ve karar verme tarzlarina ilişkin özel bankalarda bir araştirma

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi1
Görüntülenme :
481
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, il de faaliyet gösteren özel banka yöneticilerin özyeterlilik düzeyi ile karar verme tarzları arasındaki ilişkiyi ölçmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, 35 banka şube yöneticilerine anket uygulanmış, elde edilen veriler Spss programında Korelasyon ve Regresyon analizlerine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda, katılımcı yöneticilerin öz-yeterlilik düzeyleri ile mantıklı karar verme arasında pozitif, kararsız ve bağımlı karar verme arasında negatif yönde ilişki olduğu saptanmıştır.

Özet İngilizce :

This study was made in order to measure the correlation between self-sufficiency level and decision-making styles of managers of private banks which operate in province. 35 branch managers have been taken a poll for the study; and the data obtained from the poll were subjected to Correlation and Regression analysis with SPSS program. As a result of the study, it was established that there was a positive correlation between selfsufficiency levels of participant managers and rational decision-making, and a
negative correlation for ambivalent and dependent decision-making.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :