Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 26 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yol analizi yardımıyla dersler arasındaki etkileşimin araştırılması: atatürk üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi işletme bölümünde okutulan dersler üzerine bir uygulama

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, İİBF. İşletme Bölümü1, Atatürk Üniversitesi, İİBF Ekonometri Bölümü2
Görüntülenme :
469
DOI :
Özet Türkçe :

Yol analizi dışsal değişkenlerin içsel değişken/değişkenler üzerindeki etkileri dolaysız, dolaylı ve bunların toplamından ibaret olan toplam etki şeklinde tarif edebilen ve nihayetinde bu etkileri yol şemasında görselleştirip karmaşık etki sistemlerinin sunumunun kolaylaşmasına imkân sağlayan bir tekniktir. Bu çalışmada, yol analizi hakkında teorik bilgiler verildikten sonra uygulamada, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü lisans programındaki dersler arası etkileşimler araştırılmıştır. Bu bağlamda İşletme bölümüne 2000-2007 yılları arasında kayıt yaptırıp mezun olmuş 1015 öğrencinin lisans programındaki tüm derslerden aldıkları geçme notları veri olarak kullanılmıştır. Nihayetinde programdaki tüm dersler arası etkileşim sistemi ortaya çıkarılıp tablolar halinde özetlendikten sonra yorumlanmıştır.

Özet İngilizce :

Path analysis is a technique that can describe the impacts of exogenous variables on endogenous variable(s) as indirect, direct and total impact; and finally, by visualizing them on the path diagram, it enables the facilitation of the presentation of complex impact systems. In this study, after theoretical information is presented, in the application part, the interaction system among undergraduate courses given at Business Administration program in Ataturk University Faculty of Economics and Administrative Sciences is investigated. In this context, the semester grades regarding all undergraduate courses taken by 1015 students who registered for and graduated from Business Administration program between the years 2000 and 2007 were used as data source. Finally, all the interaction system among the courses in this program is determined, summarized in tables and then interpreted.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :