Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yatırımcı ilişkileri yönetiminde iletişim ve bilgi teknolojilerinin rolü: imkb 50 endeksi uygulaması

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Yalova Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü2, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü3
Görüntülenme :
386
DOI :
Özet Türkçe :

Geleneksel yönetim anlayışının yetersiz hale geldiği günümüz iş dünyasında işletmeler paydaşlarına karşı en hızlı ve en etkin tepkiyi vererek ilişkilerini sürdürebilir kılmanın ve uzun vadede varlığını sürdürebilmenin yollarını aramaktadır. Ancak gerek zaman gerekse kaynak kısıtı işletmelerin birebir paydaşlarına tepki vermesini zorlaştırmaktadır. Ayrıca işletme ile benzer konularda ilişki içinde olan paydaşlar birbirlerinden etkilenebilmektedir. Bu nedenle işletmelerin oluşan paydaş ağlarını iyi analiz etmesi ve bu paydaş gruplarını yönetebilmesi gerekmektedir. Paydaşlarla ilişkilerin yönetilmesinde ise iletişim ve bilgi teknolojileri büyük önem taşımakta ve işletmelere kolaylıklar sağlamaktadır. Bu bağlamda çalışmamızda işletmelerin finansal paydaşlarla ilişkisi ve bu ilişkide işletmelerin web sitelerinin önemi üzerinde durularak İMKB Ulusal-50'de endeksinde yer alan işletmelerin web siteleri incelenmiştir.

Özet İngilizce :

In the present business environment traditional management approaches and paradigms have changed. Today's businesses seek means to ensure long term survival by providing quickest and most efficient response to their stakeholders. Nevertheless, time and resource constraints present challenges to businesses' responsiveness towards stakeholders. Moreover, various stakeholder groups with similar relationships with a business interact with each other. Therefore, it is imperative for businesses to analyze these stakeholder networks properly and undertake efficient stakeholder management activities towards them. In stakeholder management communication and information technologies are of a vast importance and provide important tools for business. Towards this end, the present study investigates relationship of businesses with financial stakeholders and the importance of business web sites in this relationship by analyzing web sites of firms included in the IMKB-50 National Index.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :