Cilt: 11 - Sayı : 1
Hermann Hesse’in Siddhartha’sını Kahramanın Yolculuğu ve Arketipsel Sembolizm Bağlamında Okumak
Mustafa KARADENİZ

8 4

Öz Siddhartha, Hermann Hesse’in Doğu edebiyatı ve mistisizminden etkilenerek yazdığı bir romandır. Romanla aynı adı taşıyan başkişinin ruhsal yönden arayışı, dönüşümü ve özbene ulaşma süreci romanın temel odağını oluşturur. Bu açıdan eser, kurgu ve içerik yönünden Joseph Campbell’in çerçevesini çizmiş olduğu kahramanın mitolojik macerasının ve erginleşme sürecinin temel aşamalarına sahiptir. Romanda yer alan sembolik şahıs ve varlıklar ise esere, Carl Gustav Jung’un geliştirmiş olduğu arketipsel sembolizm açısından incelenebilecek bir nitelik de kazandırır. Bu çalışmada, Hermann Hesse’in Siddhartha romanı, Joseph Campbell’in “kahramanın mitolojik macerası”nın “ayrılma–erginlenme–dönüş” aşamaları ve Jung’un arketipleri bağlamında bir yakın okumaya tabi tutulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hermann Hesse, Siddhartha, erginleşme süreci, arketipsel sembolizm
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Andrews, G. W. (2009). Şiirin Sesi, Toplumun Şarkısı (Tansel Güney, çev.).İstanbul: İletişim.

Bachelard, G. (2008). Uzamın Poetikası (Alp Tümertekin, çev.). İstanbul: İthaki.

Bozkurt, K. (2019). Benlik Hazinesinin Keşfinde İskender’in İçsel Yolculuğu. TurkishStudies-Language andLiterature, 14(3), 1095-1125.

Burcu Yılmaz, E. (2011). Hikâye ve Romanlarda Sembol Dilinin Görüntüleri Üzerine Bir Değerlendirme. Bilig, 56, 45-56.

Campbell, J. (2010). Kahramanın Sonsuz Yolculuğu (Sabri Gürses, çev.).İstanbul: Kabalcı.

Cebeci, O. (2009). Psikanalitik Edebiyat Kuramı. İstanbul: İthaki.

Cuddon, J. A. (1999). ThePenguin Dictionary of Literary Terms and LiteraryTheory (4. Baskı). Published in Penguin Books.

Dökmen, Ü. (1983). Pinokyo’nun Arketipler ve Anababa-Çocuk İlişkileri Açısından İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 16(2), 381-395.

Fordham, F. (2011). Jung Psikolojisinin Ana Hatları (A. Yalçıner, çev.). İstanbul: Say.

Gürol, E. (1993). Arketip. Türk Dili, 2(500), 197-199.

Hesse, H. (2010). Siddhartha (Kamuran Şipal, çev.). İstanbul: Can.

Jung, C. G.(2006). Analitik Psikoloji (Ender Gürol, çev.). İstanbul: Payel.

Jung, C. G. (2009). Dört Arketip (Zehra Aksu Yılmazer, çev.). İstanbul: Metis.

Jung, C. G. (2009a). İnsan ve Sembolleri (Ali Nahit Babaoğlu, çev.). İstanbul: Okuyan Us.

Namlı, Taner (2007). Arketipsel Sembolizm Açısından Elif Şafak’ın PinhanRomanının İncelenmesi. TurkishStudies International Periodical For theLanguages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2 (4), 1210-1230.

Şimşek, E., Şenocak, E. (2009). İbn Sinâ Hikâyelerinin Arketipsel Tahlili. Millî Folklor, 21 (82), 110-121.

Mustafa KARADENİZ