Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 21 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yaşam tarzlarının satın alma karar süreci üzerindeki rolü

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
531
DOI :
Özet Türkçe :

Tüketicilerin kral olduğu günümüzde firmaların amacı, ihtiyaç ve istekleri karşılamak ve pazarda sürekli kalmaktır. Bu süreklilik ise tüketici satın alma karar sürecini ve bu sürece etki eden faktörlerin bilinmesi ile mümkün olmaktadır. Karara etkili olan kişisel faktörlerden birisi olan yaşam tarzları; faaliyetleri, ilgileri, fikirleri, satın alma amaç ve istekleri kapsar. Aynı kültürde büyümüş, aynı yaş ve aynı mesleğe sahip bireylerin satın alma davranışlarının farklı olduğu görülmektedir. Bunun sebebi bireylerin sahip oldukları değerleri, geçmişteki deneyimleri, duyguları, kişilikleri ve sosyal sınıfları gibi içsel ve dışsal çeşitli faktörlerden etkilenen yaşam tarzlarının farklı oluşudur. Bu çalışmasının birinci bölümünde satın alma karar süreci ve yaşam tarzları hakkındaki bilgilere değinilmiştir. İkinci bölümde Erzurum'da yaşamlarını sürdürmekte olan tüketiciler arasında bir anket çalışması yapılmıştır. Önce cevaplayıcıların yaşam tarzı grupları tespit edilmiş ve daha sonra bu tarzların satın alma karar sürecine üzerindeki rolü incelenmiştir.

Özet İngilizce :

The purposes of the companies have met the customer's needs and desires and continue their existence in the market in the today world that the consumers are king. It could be possible by knowing consumer's purchasing process and knowing factors that affect this process. Lifestyles which are the one of the personal factors has an effect on the decision are groups forming by individuals has a similar attitudes, interest, opinions, purchasing purposes and expectations. It's seen that individuals have different purchasing behaviour while they have grown up in same culture, at the same age or in the job. The reason of this is the different lifestyles that effected by internal or external factors like their values, experiences, emotions, personalities, and social classes. The information about purchasing process and lifestyles are given in the first section of the research. By this theoric view, a questionaire is conducted among the consumers who live in Erzurum. Primarily, the lifestyles groups of the participates have been determined and than the effects of these groups on the purchasing process have been examined.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :