Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yalnızlık olgusu ve sanal sohbetin yalnızlığın paylaşımına etkisi: üniversite öğrencileri

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
410
DOI :
Özet Türkçe :

Internet'te çok fazla zaman geçirilmesinin insanları yalnızlığa sürüklediği, bireyleri ait olduğu sosyal çevreden koparttığı, akrabalık ve arkadaşlık ilişkilerini zayıflattığı, gerçek yaşamda kendini ifade edemeyen bireylerin sanalda daha rahat hareket ettiği gibi konular sürekli tartışılmaktadır. Bu tartışmalara katkıda bulunmak amacıyla, Erzurum, Erzincan ve Ankara illerindeki üniversitelerde öğrenim gören 717 ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenci üzerinde yapılan bir araştırmada sanal sohbetin yalnızlık ile ilişkisi araştırılmış ve elde edilen sonuçlar analiz edilip yorumlanmıştır. İlaveten, sanal sohbet ortamlarına katılım, sanal sohbet ortamlarını kullanmayı etkileyen etkenler, sanal sohbet ortamlarının olumlu ve olumsuz etkileri ve bu ortamda kurulan arkadaşlıkları ele alınmıştır. Literatürde hem internet kullanımının bireyleri yalnızlığa sevk ettiği hem de yalnız hissetmenin Internet'e yönelttiği şeklindeki sonuçların kendilerini de destekler nitelikte sonuçlara ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Subjects such as; spending too much time on the internet leads people into loneliness, it tears individuals from the social environments they belong to, it weakens their relationships with family and friends and that individuals behave much easier on virtual communication than they do in real life are being continually discussed by means of scientific research. Relationship between loneliness and virtual communication was researched on a total of 717 associate, undergraduate and graduate students studying at universities in the provinces of Erzurum, Erzincan and Ankara in order to contribute to these discussions. The results obtained were analysed and explained. In addition, participating in virtual environments, the factors which affect the use of virtual communication, the positive and negative effects of virtual environments and friendships established in this environment were also undertaken. Results have been obtained supporting articles which state that the internet leads individuals into loneliness and steers those feeling desolate to the internet.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :