Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 26 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yabancı portföy yatırımlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
367
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Türkiye için yabancı portföy yatırımlarını etkileyen faktörler ve bu faktörlerin etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun için 1999-2009 dönemi boyunca rezerv, GSYH, (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla), cari denge, büyüme hızı, DIBS, enflasyon oranı, İMKB getiri oranı, kriz, ABDFaiz, DowJones, gelişmiş ülkelerin büyüme hızı değişkenleri ile portföy yatırımları arasındaki ilişki çoklu regresyon analizi kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Ancak orijinal değerlerle yapılan regresyon analizinde çoklu bağlantı sorunu ile karşılaşılmıştır. Faktör analizi bu soruna çözüm olarak ara bir yöntem olarak kullanılmıştır. Faktör analizi sonucu elde edilmiş türetilmiş faktörler yeni birer değişken olarak kullanılıp, çoklu regresyon analizi tekrar yapılmıştır. Analiz sonucunda enflasyon ve büyüme hızı ile İMKB ve Dow Jones endeksi etkili bulunmuştur.

Özet İngilizce :

In this study, it is aimed to determine the factors affecting the foreign portfolio investment and impact of these factors for Turkey. For this, multiple regression method is applied to demonstrate relationship between foreign portfolio investment and factors which are rezerve, GDP (Gross Domestic Product), current account balance, growth rate, goverment debt securities, inflation rate, ISE return rate, crisis, USAinterest rate, DowJones return rate, the growth rate of developed countries over the period 1999-2009. However, the multiple regression method with the original values interrupted with multicollinearity problem. Factor analysis method is used as an intermediate solution to this problem. Derived variables obtained from factor analysis are used in multiple regression analysis and the analyis is repeated using these new factors as decision variables. As a result of the analysis inflation and the growth rate with ISE nd Dow Jones index have been found as effective variables.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :